GYMNASIEARBETET

Nyvalls erbjuder gymnasieskolor:
Gymnasiearbetet - En digital lathund

Gymnasiearbetet - Nyvalls lathund för Högskoleförberedande och Yrkesprogrammen här!

Nyvalls digitala lathund finns för både
högskoleförberedande programmen
och yrkesprogrammen

Nyvalls IT-partner har, i samarbete med Förlags AB Björnen, skapat en digital variant av de tryckta lathundarna för "Gymnasiearbetet - Högskoleförberedande programmen" och "Gymnasiearbetet - Yrkesförberedande programmen". Nyvalls digitala lathund för gymnasiearbete är skapad för att underlätta för elever och lärare att genomföra gymnasiearbetet med ett bra resultat, och används via Internet.

Hur fungerar Nyvalls digitala lathund för gymnasiearbetet?
Eleverna skriver in allt som berör deras gymnasiearbete i datorn, inloggade via en webbsida. Handledare och medbedömare loggar också in och kontrollerar smidigt vad som är gjort och hur respektive gymnasiearbete framskrider. Handledare och medbedömare kommenterar/stödjer elevernas arbete via programmet och eleverna kan direkt se vad deras lärare har skrivit. Elever och lärare kan göra alla momenten med gymnasiearbetet via datorn oavsett var han eller hon befinner sig. Handledaren kommunicerar enkelt med varje elev och ger återkoppling på de olika stegen i deras gymnasiearbete.

Gymnasiearbetet - Högskoleförberedande programmen

Eleverna arbetar via webben som i häftet Gymnasiearbetet med:

 • Arbetsplanering
 • Tidsschema
 • Idéer
 • Rapport
 • Presentation
 • Dagbok

Gymnasiearbetet - Yrkesprogrammen

Eleverna arbetar via webben som i häftet Gymnasiearbetet med:

 • Körschema
 • Arbetsplanering
 • Tidsschema
 • Idéer
 • Dokumentation
 • Presentation
 • Dagbok

Fördelar med Nyvalls digitala lathund för Gymnasiearbetet

Elever och lärare samlar allt arbete i digital form, vilket i dag är ett allt naturligare och vanligare arbetssätt. Dessutom så är allt material omedelbart och ständigt tillgängligt för både lärare och elever, bara de har en dator med internetuppkoppling tillgänglig.

 

Gymnasiearbetets administration

Gymnasieskolorna har minst en registrerad administratör som sköter en del administration, som att lägga till elever och tilldela dem vilka lärare de ska ha t ex. Vid stort antal elever kan Nyvalls IT-partner hjälpa till, om vi får en Excell- eller textfil med nödvändig info. Kontakta Annette Hedman (för att få testanvändare eller support/tekniska frågor), eller Agneta Nyvall (för priser och generella frågor). Nyvalls IT-partner skapar gärna testanvändare åt er gymnasieskola för att ni ska kunna testa och förstå hur det fungerar.

Nyvalls Lathund för Gymnasiearbetet finns här!